Λεξικό – Ορολογία – Επεξήγηση Τεχνικών Όρων Βιομηχανίας Τροφίμων